Vizyon Misyon

VİZYONUMUZ;
 
     Ülke beklentilerine cevap verebilecek, çağın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirebilen bireylerle oluşan bir toplum düşlüyoruz.
 
MİSYONUMUZ;