Derneğimizde Gönüllülük

Derneğimizde Gönüllülük etiği, dayanışma, aidiyet, karşılıklı güven ve güçlendirme gibi değerleri barındırmaktadır.
 
 
Derneğimizde Gönüllülük, hayatı daha çok sevmektir.
 
Derneğimizde Gönüllülük, çözümü başkasından beklemek değil, bireysel gücünü çözüm bulmak için kullanmaktır.
 
Derneğimizde Gönüllülük, karşılık beklemeden sevmektir.
 
Derneğimizde Gönüllülük, bilinçtir, sorumluluktur.
 
Derneğimizde Gönüllülük, iç huzurdur, mutluluktur.
 
Derneğimizde Gönüllülük, güven kazanmak, dürüstlüktür.
 
Derneğimizde Gönüllülük, paylaşmayı öğretebilmektir.
 
Derneğimizde Gönüllülük, bağışçılarımıza 'kimsesiz' olmadıklarını hissettirmektir.
 
Derneğimizde Gönüllülük, kendine 'ben iyi bir örnek miyim?' diye sormaktır.
 
Derneğimizde Gönüllülük ,Her Fidan Bir Umut ailesinin bir parçası gibi hissedebilmektir.